Lakota po potrditvah

Za dober razvoj človeka je v njegovi zgodnji dobi zelo pomemben socialni kontakt. Pomanjkanje le tega lahko vpliva na razvoj njegove osebnosti in duševnosti. Osebnostno se bo le s težka razvil, če ne bo dobival spodbud, ki mu jih dajejo drugi ljudje. Ti so predvsem tisti, ki so mu v otroški dobi pomembni. V otroštvu dobivamo zelo pomembne informacije o sebi, ki postanejo del naše podobe v kasnejšem obdobju. Vsi ljudje s katerimi se srečujemo, ali v otroštvu ali v odrasli dobi, nam sporočajo, kakšni smo in ta sporočila postanejo del nas in oblikujejo predstavo o nas. Lahko bi rekli, da je lakota po potrditvah, za nas, zelo pomembna.

Potrditve si dejansko želimo vsi. V večini jih razčlenjujemo na:

 • pozitivne ali negativne;
 • dejanje ali obstoj;
 • neposredne ali posredne;

Na vse nas vpliva ekonomija potrditev (angl. stroke economy) in njene zahteve kot so:

 • Ne dajaj potrditev, ki jih želiš dati!
 • Ne prosi za potrditve, ki jih želiš prejeti!
 • Ne sprejmi potrditev, ki jih želiš prejeti!
 • Ne zavrni potrditev, ki jih ne želiš prejeti!
 • Sebi ne dajaj potrditev!

Zahteve, ki so omenjene zgoraj, so tiste, ki povzročijo, da odnosi med ljudmi niso dobri. Tako mi kot tudi ostali smo prikrajšani za pozitivne potrditve. Dobivati moramo vsaj kratkotrajne potrditve, in sicer tako pozitivne kot negativne. Potrditve so lahko dane na obstoj ali na dejanja.

Da se izognemo slabim vplivom zahtev ekonomije potrditev, moramo delovati v nasprotju z zahtevami:

 • Daj potrditev, ki si jo želiš dati!
 • Prosi za potrditve, ki si jih želiš prejeti!
 • Sprejmi potrditve, ki si jih želiš sprejeti!
 • Zavrni potrditve, ki jih ne želiš prejeti!
 • Pohvali sebe!

Na tak način bomo potešili potrebo po potrditvah, naše počutje in medosebni odnosi pa bodo postali boljši.

Literatura:

IPSA – Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje (2006 – 2010). Študijsko gradivo

Stewart, I. & Joines, V. (2012). A New Introduction to Transactional Analysis. Chapel Hill: Lifespace Publishing

FormaNatura

Matjaž Košir